Profesjonell juridisk bistand
 
Advokatfirmaet Hulaas AS leverer tjenester både til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vi har lang erfaring i å bistå våre klienter, både i og utenfor rettssalen.


 
Vi bestreber oss på å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på å oppnå det beste resultatet for klienten. Vårt mål er at vi gjennom faglig styrke og godt håndverk skal finne den beste løsningen for klienten på lang sikt.


 
Vi har kontorer i Oslo og Moss, og våre kunder er både bedrifter og privatpersoner i hele Norge.


 

Fra 2013 har Advokatfirmaet Hulaas vært medlem av det internasjonale advokatnettverket Cicero. Gjennom Cicero har vi opparbeidet oss det kontaktnettverket og samarbeidet som trengs for å kunne gi våre klienter den beste advokatbistanden også internasjonalt.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk

NYHETER

 

Ny arvelov med nye pliktdelsregler
Forslaget til ny arvelov innebærer en rekke endringer som vil få stor betydning for deg som arvelater og arving. LES MER

 

GDPR-innføringen utsatt

Rett24.no melder at innføringen av GDPR er utsatt til 1. juli 2018. For virksomheter som ikke har rukket å tilpasse seg til de nye reglene har man noe bedre tid på seg frem mot sommeren. Les mer på Rett24.no

 

Oppsigelsessaker kan kjøres som småkravsprosess

Etter kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg avsagt 13. april 2018 er det avklart at arbeidstakere kan fremme erstatningskrav inntil kr. 125 000 i oppsigelsessaker som småkravsprosess. Avgjørelsen senker terskelen for at arbeidstakere kan ta ut søksmål etter oppsigelse, og kan få stor praktisk betydning. LES MER

 

Mange får bistand med Skattemeldingen
Vår skatterettsadvokat Anders Christensen bistår et stort antall klienter med vanlige og uvanlige spørsmål om skatt og utfylling av Skattemeldingen for 2017. Les mer om spørsmålene som kommer inn i artikkel fra Moss Avis. LES MER

 

Er man særlig utsatt for saker om styreansvar i SMB-bedrifter?
De senere årene har vi sett en økning av saker om styreansvar for domstolene og fellende dommer. Er man særlig utsatt for styreansvarssaker i små og mellomstore bedrifter? LES MER

 

Skatteutfordringer? Vi bistår med klargjøring av skattemeldingen
Skattemeldingen for inntektsåret 2017 ble sendt ut den 4. april. Fristen for innlevering er for lønnsmottakere og pensjonister den 30. april, og for næringsdrivende den 31. mai. Les mer om sjekkpunkter man bør gjennom før innsendingen her. LES MER

 

Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Det siste året har vi fått avgjørelser fra EU/EFTA som konkluderer med at ansatte uten fast oppmøtested kan ha krav på lønn for tiden de bruker på reise til fra oppmøtestedet. Våre arbeidsrettsadvokater har skrevet en artikkel der de nye sakene gjennomgås. Har din bedrift tatt høyde for krav om lønn for reisetid? 

LES MER

 

Advokat Johan Rysst-Heilmann ny
partner i Hulaas

Vi gratulerer Johan Rysst-Heilmann med opptak som partner i Hulaas fra 1. januar 2018. Heilmann har arbeidet i Hulaas siden 2013, og vil fortsette sitt arbeid særlig innen arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og entreprise. Opprykket er også behørig omtalt i Moss Avis. 
LES MER

 

 

NYHETSARKIV - ELDRE NYHETER

LES MER