Profesjonell juridisk bistand
 
Advokatfirmaet Hulaas AS leverer tjenester både til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vi har lang erfaring i å bistå våre klienter, både i og utenfor rettssalen.


 
Vi bestreber oss på å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på å oppnå det beste resultatet for klienten. Vårt mål er at vi gjennom faglig styrke og godt håndverk skal finne den beste løsningen for klienten på lang sikt.


 
Vi har kontorer i Oslo og Moss, og våre kunder er både bedrifter og privatpersoner i hele Norge.


 

Fra 2013 har Advokatfirmaet Hulaas vært medlem av det internasjonale advokatnettverket Cicero. Gjennom Cicero har vi opparbeidet oss det kontaktnettverket og samarbeidet som trengs for å kunne gi våre klienter den beste advokatbistanden også internasjonalt.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk

NYHETER

 

HCA-konferansen 2017 på Støtvig Hotel
31. oktober - 1. november
Våre advokater deltar også i år som foredragsholdere på HCA-konferansen på Støtvig Hotel. Temaer denne gangen er blant annet salg av eiendomsselskaper, nedbemanning og nyheter i skatteretten. 
LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. 
LES MER

 

Sluttavtaler - ny dom om fortolkningen av varigheten
En rådmann som fikk beskjed om opphør av arbeidsforholdet på julaften krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til avtalt sluttvederlag på 12 måneder. Lagmannsrettens flertall ga kommunen medhold. LES MER

 

Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
Gjennomgang av lagmannsrettens dommer i arbeidsrettssaker i 2016-17 taler sitt klare språk: der arbeidstakerne vinner frem har arbeidsgiverne gjort feil underveis i prosessen. LES MER

 

Tomtefeste – frist for "engangsløft"
Reglene om tomtefeste regulerer avtaler om leie av tomter til boliger og fritidseiendommer og er dermed viktig for mange. Mange bortfestere har sittet på gjerdet i påvente av nye reguleringsbestemmelser. For enkelte festeforhold løper fristen for å kreve oppregulering ved "engangsløft" ut 1. januar 2018.

 

Hulaas har ansatt ny advokat
Advokatfirmaet Hulaas ønsker Anne-Berit Økland-Lystad velkommen som ny advokat ved vårt mossekontor. Hun vil særlig styrke vår kompetanse innen fast eiendom og skatt/merverdiavgift. LES MER

 

Cicero nyhetsbrev høsten 2016
Advokatfirmaet Hulaas er medlem av advokatnettverket Cicero, som i år hadde konferanser i New York og Madrid. Medlemskapet gir oss et unikt innblikk i forretningslivet og advokatarbeid i andre land, og setter oss i stand til å ivareta våre klienters interesser på tvers av landegrensene. Cicero har utgitt nyhetsbrev for høsten 2016 der advokat Kristian Voie Danielsen har skrevet artikkel. LES MER

 

 

NYHETSARKIV - ELDRE NYHETER

LES MER