Profesjonell juridisk bistand
 
Advokatfirmaet Hulaas AS leverer tjenester både til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vi har lang erfaring i å bistå våre klienter, både i og utenfor rettssalen.


 
Vi bestreber oss på å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på å oppnå det beste resultatet for klienten. Vårt mål er at vi gjennom faglig styrke og godt håndverk skal finne den beste løsningen for klienten på lang sikt.


 
Vi har kontorer i Oslo og Moss, og våre kunder er både bedrifter og privatpersoner i hele Norge.


 

Fra 2013 har Advokatfirmaet Hulaas vært medlem av det internasjonale advokatnettverket Cicero. Gjennom Cicero har vi opparbeidet oss det kontaktnettverket og samarbeidet som trengs for å kunne gi våre klienter den beste advokatbistanden også internasjonalt.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk

NYHETER

 

Advokat Johan Rysst-Heilmann ny
partner i Hulaas

Vi gratulerer Johan Rysst-Heilmann med opptak som partner i Hulaas fra 1. januar 2018. Heilmann har arbeidet i Hulaas siden 2013, og vil fortsette sitt arbeid særlig innen arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og entreprise. Opprykket er også behørig omtalt i Moss Avis. 
LES MER

 

Landbruksunntaket i tomtefesteloven

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel om begrensningene i festers rett til innløsning av festetomter som tilhører landbrukseiendomer. LES MER

 

Innløsning av festetomter

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel der hun svarer på vanlige spørsmål vi får om innløsning av festetomter. LES MER

 

Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

Mange arbeidstakere er ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt. LES MER

 

Hulaas vant frem i sak om manglende sjøutsikt
Stine Beate Hjorth representerte fem boligeiere som fremmet krav om prisavslag som følge av at boligene de kjøpte ikke hadde den sjøutsikten som var lovet i prospekter og annonser. LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. 
LES MER

 

Sluttavtaler - ny dom om fortolkningen av varigheten
En rådmann som fikk beskjed om opphør av arbeidsforholdet på julaften krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til avtalt sluttvederlag på 12 måneder. Lagmannsrettens flertall ga kommunen medhold. LES MER

 

Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
Gjennomgang av lagmannsrettens dommer i arbeidsrettssaker i 2016-17 taler sitt klare språk: der arbeidstakerne vinner frem har arbeidsgiverne gjort feil underveis i prosessen. LES MER

 

NYHETSARKIV - ELDRE NYHETER

LES MER