Profesjonell juridisk bistand
 
Advokatfirmaet Hulaas AS leverer tjenester både til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vi har lang erfaring i å bistå våre klienter, både i og utenfor rettssalen.


 
Vi bestreber oss på å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på å oppnå det beste resultatet for klienten. Vårt mål er at vi gjennom faglig styrke og godt håndverk skal finne den beste løsningen for klienten på lang sikt.


 
Vi har kontorer i Oslo og Moss, og våre kunder er både bedrifter og privatpersoner i hele Norge.


 

Fra 2013 har Advokatfirmaet Hulaas vært medlem av det internasjonale advokatnettverket Cicero. Gjennom Cicero har vi opparbeidet oss det kontaktnettverket og samarbeidet som trengs for å kunne gi våre klienter den beste advokatbistanden også internasjonalt.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk

NYHETER

 

Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Det siste året har vi fått avgjørelser fra EU/EFTA som konkluderer med at ansatte uten fast oppmøtested kan ha krav på lønn for tiden de bruker på reise til fra oppmøtestedet. Våre arbeidsrettsadvokater har skrevet en artikkel der de nye sakene gjennomgås. Har din bedrift tatt høyde for krav om lønn for reisetid? 

LES MER

 

Advokat Johan Rysst-Heilmann ny
partner i Hulaas

Vi gratulerer Johan Rysst-Heilmann med opptak som partner i Hulaas fra 1. januar 2018. Heilmann har arbeidet i Hulaas siden 2013, og vil fortsette sitt arbeid særlig innen arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og entreprise. Opprykket er også behørig omtalt i Moss Avis. 
LES MER

 

Landbruksunntaket i tomtefesteloven

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel om begrensningene i festers rett til innløsning av festetomter som tilhører landbrukseiendomer. LES MER

 

Innløsning av festetomter

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel der hun svarer på vanlige spørsmål vi får om innløsning av festetomter. LES MER

 

Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

Mange arbeidstakere er ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt. LES MER

 

Hulaas vant frem i sak om manglende sjøutsikt
Stine Beate Hjorth representerte fem boligeiere som fremmet krav om prisavslag som følge av at boligene de kjøpte ikke hadde den sjøutsikten som var lovet i prospekter og annonser. LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. 
LES MER

 

NYHETSARKIV - ELDRE NYHETER

LES MER