Økonomisk kriminalitet
Som fullfaglig advokatfirma kan Hulaas bistå 
i alle typer straffesaker. Vi bistår både personer og bedrifter, og vårt oppdragsvolum er omfattende og sammensatt. Firmaet har opparbeidet bred kompetanse på fagfeltet og særlig i spørsmål om økonomisk kriminalitet hvor vår evne til å sette sammen team med advokater med selskapsrettslig-, skatterettslig og granskningskompetanse bidrar til best mulig resultat for klienten. Våre advokater innenfor dette rettsområde kan bistå gjennom hele skattesaken, både den sivile og strafferettslige siden. 
 
Våre advokater innenfor fagområdet strafferett er:
 
 
Jonas Dale 
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 90 65 41 55

Anders Christensen
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 988 20 500
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
 

NYHETER INNEN STRAFFERETTEN

 

Advokat Anders Christensen representerer ambassadeansatte
I sak der 12 polititopper fikk henlagt sine skattesaker representerer Christensen ambassadeansatte der spørsmål om likebehandling står i fokus. LES MER PÅ TV2.NO

 

Ikke straffbart å bryte miljøfartsgrenser
Borgarting har frifunnet fartssynder for å bryte miljøfartsgrensen på Ringveien i Oslo. LES MER

Norgeshistoriens største sak om skatteunndragelse i restaurantbransjen
7. januar 2014 startet rettssaken omtalt i Finansavisen som Norges største restaurantsak i Oslo tingrett. Våre advokater Jonas Dale og Anders Christensen er blant forsvarerne i saken. LES MER