Ikke straffbart å bryte milijøfartsgrenser

 

Borgarting lagmannsrett har i en fersk dom slått fast at det ikke er straffbart å bryte miljøfartsgrenser. Avgjørelsen kommer etter at Riksadvokaten i november ga uttrykk for samme konklusjon.


En bilist ble funnet skyldig å ha kjørt i 100 km/t på Ringeveien, der det er 60 km/t miljøfartsgrense i vinterhalvåret. Lagmannsretten kom til at bilisten bare kunne straffes for å ha kjørt over den alminnelige fartsgrensen på 80 km/t. Dermed fikk han også beholde førerkortet.


Bilister som allerede har mistet førerkort og som har fått ilagt bøter kan nå ha krav på å få omgjort tidligere avgjørelser.


I følge artikkel i DAGBLADET vil Samferdselsminister Meltveit Kleppa gjøre alt for at gleden over manglende bøter skal bli så kortvarig som mulig. Så får vi se hvor fort lovendring kan komme på plass når den politiske viljen er til stede.


Advokatfirmaet Hulaas har bistått mange klienter i saker om tap av førerrett.


Vegard Langeland Hagen
Partner

 

Tlf.: 21 95 80 02
Mobil: 930 50 397
epost: vlh@hulaas.no

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk