Arbeidsrett

 

Arbeidsrett er et av våre kjerneområder. Vi bistår jevnlig flere store konsern samt små og mellomstore bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål.
 
Vår bistand omfatter alle sider av arbeidslivet, herunder rådgivning, forhandlinger, utforming av arbeidsavtaler, instrukser o.l. samt tvisteløsning for domstolene. Vi har spisskompetanse innen både individuell- og kollektiv arbeidsrett, og kan tilby tjenester som:
 
• Utforming arbeidsavtaler – prøvetid, midlertidig tilsettinger mv. 
• Avlønning-/ Incentivordninger -bonus og opsjonsavtaler
• Omorganisering av virksomheter - nedbemanning, outsourcing, oppkjøp og fusjoner
• Internasjonal arbeidsrett, herunder utplassering/utstasjonering
• Arbeidsforhold - arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie 
• Krav til arbeidsmiljøet/HMS
• Virksomhetsoverdragelser 
• Opphør av arbeidsforhold - sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
• Personvern- kontrolladgang og tiltak 
• Fremforhandling og fortolkning av tariffavtaler
• Pensjonsordninger – Individuelle/kollektive pensjonsavtaler, foretakspensjon, innskuddspensjon og AFP
 
Omorganiseringer, avlønning med aksje/ opsjonsincentiver, fratredelsesavtaler og salg av virksomhet med Earn-out kan også medføre selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Med ekspertise innen selskap og skatt kan vi tilby komplette juridiske produkter for våre kunder.
 

Kontakt våre fagansvarlige advokater innen arbeidsrett:  
 


Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 02


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03


Mobil: 980 50 370


  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
 

NYHETER INNEN ARBEIDSRETTEN

 

Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

Mange arbeidstakere er ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt. LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. 
LES MER

 

Sluttavtaler - ny dom om fortolkningen av varigheten
En rådmann som fikk beskjed om opphør av arbeidsforholdet på julaften krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til avtalt sluttvederlag på 12 måneder. Lagmannsrettens flertall ga kommunen medhold. LES MER

 

Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
Gjennomgang av lagmannsrettens dommer i arbeidsrettssaker i 2016-17 taler sitt klare språk: der arbeidstakerne vinner frem har arbeidsgiverne gjort feil underveis i prosessen. LES MER

 

Prinsipiell EU-dom om lønn for reisevei i arbeidsforhold
EU-domstolen slo i september fast at reiseveien hjemmefra og til/fra kunder, etc. omfattes av arbeidstiden. Dommen vil få betydning også for norske arbeidsforhold. LES MER

 

Sluttavtaler
Les våre advokaters tips om utforming av sluttavtaler her: LES MER

 

Advokatfirmaet Hulaas om bonus i Finansavisen
Advokat Vegard Langeland Hagen fikk i sommer forsideplass i Finansavisen der han ga råd til arbeidsgivere om utforming av bonusavtaler og feriepengeavsetning. LES MER

 

Arbeidstageres rettigheter og plikter når skole og barnehage streiker

I disse dager er en rekke barnehager og skoler tatt ut i streik. Det er overhengende fare for at streiken utvides. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstagere i disse tilfellene? LES MER