Arbeidsrett

 

Arbeidsrett er et av våre kjerneområder. Vi bistår jevnlig flere store konsern samt små og mellomstore bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål.
 
Vår bistand omfatter alle sider av arbeidslivet, herunder rådgivning, forhandlinger, utforming av arbeidsavtaler, instrukser o.l. samt tvisteløsning for domstolene. Vi har spisskompetanse innen både individuell- og kollektiv arbeidsrett, og kan tilby tjenester som:
 
• Utforming arbeidsavtaler – prøvetid, midlertidig tilsettinger mv. 
• Avlønning-/ Incentivordninger -bonus og opsjonsavtaler
• Omorganisering av virksomheter - nedbemanning, outsourcing, oppkjøp og fusjoner
• Internasjonal arbeidsrett, herunder utplassering/utstasjonering
• Arbeidsforhold - arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie 
• Krav til arbeidsmiljøet/HMS
• Virksomhetsoverdragelser 
• Opphør av arbeidsforhold - sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
• Personvern- kontrolladgang og tiltak 
• Fremforhandling og fortolkning av tariffavtaler
• Pensjonsordninger – Individuelle/kollektive pensjonsavtaler, foretakspensjon, innskuddspensjon og AFP
 
Omorganiseringer, avlønning med aksje/ opsjonsincentiver, fratredelsesavtaler og salg av virksomhet med Earn-out kan også medføre selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Med ekspertise innen selskap og skatt kan vi tilby komplette juridiske produkter for våre kunder.
 

Kontakt våre fagansvarlige advokater innen arbeidsrett:  
 


Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 02


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03


Mobil: 980 50 370


  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
 

NYHETER INNEN ARBEIDSRETTEN

 

Ny prinsipiell EU-dom om lønn for reisevei i arbeidsforhold
EU-domstolen slo i september fast at reiseveien hjemmefra og til/fra kunder, etc. omfattes av arbeidstiden. Dommen vil få betydning også for norske arbeidsforhold. LES MER

 

Sluttavtaler
Les våre advokaters tips om utforming av sluttavtaler her: LES MER

 

Arbeidsretten kan avgjøre stillingsvernsaker
Høyesterett avsa 8. november 2012 dom der det ble avgjort at Arbeidsretten hadde kompetanse til å avsi dom for at avskjed av tillitsvalgt var ugyldig og erstatningsbetingende. LES MER

 

Advokatfirmaet Hulaas om bonus i Finansavisen
Advokat Vegard Langeland Hagen fikk i sommer forsideplass i Finansavisen der han ga råd til arbeidsgivere om utforming av bonusavtaler og feriepengeavsetning. LES MER

 

Arbeidstageres rettigheter og plikter når skole og barnehage streiker

I disse dager er en rekke barnehager og skoler tatt ut i streik. Det er overhengende fare for at streiken utvides. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstagere i disse tilfellene? LES MER

 

Hva vil vikarbyrådirektivet bety for norsk arbeidsliv?

Direktivet forventes trumfet gjennom av AP med støtte fra Høyre. Hva vil innføringen av direktivet bety for norsk arbeidsliv? LES MER

 

Notodden-spillere vant frem i oppsigelsessak for Høyesterett

Verken nedrykk fra Adeccoligaen eller bortfall av sponsormidler i timillioners-klassen var nok for å begrunne oppsigelse av to profesjonelle fotballspillere i Høyesterett. LES MER

 

Ingen nåde for sen arbeidstaker

Høyesterett har avklart at søksmålsfristen løper fra den dag forhandlingene er avsluttet, og at det ikke kan gis oppfrisning ved oversittelse av søksmålsfristen LES MER

 

Nye regler for oppfølging av sykemeldte

1. juli trådte nye regler for oppfølging av sykemeldte i kraft. reglener skjerper arbeidsgivers plikter og gir hjemmel for gebyr ved overtredelse LES MER

 

Strengere krav til arbeidsgivers oppsigelsesprosesser

Tidligere SV-politiker Olav Gunnar Ballo har tatt til orde i DN for at arbeidstakeres oppsigelsesvern er for sterkt. Nyere rettspraksis viser i hvert fall at domstolene stiller høye krav til arbeidsgivernes fremgangsmåte. LES MER