Bonus og feriepenger


Advokat Vegard Langeland Hagen har i Finansavisen minnet om reglene om bonus og feriepenger. Det er fortsatt mange arbeidsgivere som glemmer å ta feriepengeavsetning av bonus. Ettersom bonus inngår i feriepengegrunnlaget risikerer man da å måtte betale ut feriepengene to ganger. Artikkelen i Finansavisen kan du lese her:

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Grenseveien 97 a
Postboks 6488 Etterstad, 0606 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk