Hulaas bistod David mot Goliat

 

En ansatt i en verdensomspennende aktør innen reklame ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Da hun kom tilbake etter permisjonens utløp var arbeidsoppgavene hennes overført til andre ansatte, og hun ble utelukkende satt til diverse forefallende arbeid uten tilknytning til stillingen hennes.
 
Etter forhandlinger som ikke førte frem, bistod vi arbeidstaker i fremme av søksmål og begjæring om gjeninntreden i stillingen.
 
Oslo tingrett ga arbeidstaker fullt medhold på alle punkter, inkludert dekning av fulle saksomkostninger. Hun fikk medhold i at arbeidsgiver feilaktig hadde benyttet markedsavdelingen (som i praksis kun bestod av henne) som utvelgelseskrets for nedbemanningen, uten at de kunne godtgjøre grunnlag som begrunnet dette. Hun hadde takket nei til andre enklere stillinger, men fikk rettens medhold i at dette ikke var tilstrekkelig, da de hadde mer passende stillinger som burde vært tilbudt. Det var heller ikke foretatt noen tilstrekkelig interesseavveining fra arbeidsgivers side, og det heftet også gjennomgående feil ved saksbehandlingen.
 
Arbeidstaker fikk medhold i at oppsigelsen var ugyldig og begjæringen om gjeninntreden. Hun ble tilkjent oppreisningserstatning med kr. 150 000,- som er svært høyt i arbeidsrettssaker, og fulle sakskostnader.
 
Saken har illustrert for oss hvor tøft det er for arbeidstaker å stå løpet ut i en arbeidsrettssak. Arbeidsgivere bør tenke nøye gjennom om de har dokumentasjonen ”på stell”, som Jonas Gahr Støre sier, før de avviser forhandlinger og heller lar saken finne sin løsning i retten.
 
Dommen er publisert på Lovdata her.
 
 
   
Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
 
 
Advokatfirmaet Hulaas og HCA Revisjon og rådgivning er samlokaliserte på Solli plass i Oslo, og har et bredt samarbeid. Vi har også samarbeid om felles publisering av aktuelle artikler med relevans for begge firmaer.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk