Arbeidstageres rettigheter og plikter når skole og barnehage streiker

 

I disse dager er en rekke barnehager og skoler tatt ut i streik. Det er overhengende fare for at streiken utvides. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstagere i disse tilfellene?
 
Når skole og barnehage streiker skaper dette fort store utfordringer for småbarnsforeldre. Spørsmålet som da fort oppstår er om den ansatte har krav på fri til å være hjemme med barna. Den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har noen plikt til å gi fri i slike tilfeller. Verken arbeidsmiljøloven eller de vanligste tariffavtaler har bestemmelser som gir arbeidstager rett til fri i disse tilfeller.
 
Streik hos barnehage eller skole er heller ikke  en force-majeure situasjon som gir grunnlag for å suspendere pliktene partene har etter arbeidsavtalen. Dersom en streik skal gi grunnlag for fritak må den utgjøre en uoverkommelig hindring, noe tilfellet svært sjeldent er.
 
Arbeidsgiver bør imidlertid søke å være fleksibel i et slike tilfelle og i dialog med de ansatte finne løsninger som passer alle parter. Arbeidsgiver bør legge til rette for at fridager og avspasering kan avvikles i perioden. Der hvor arbeidstager tar fri har han ikke krav på lønn. Arbeidsgiver bør også kunne forvente at man fordeler byrdene jevnt mellom mor og far slik at all fri ikke faller på den ene part.
 
Dersom arbeidstager tar fri uten at dette er avklart med arbeidsgiver på forhånd er dette å anse som ugyldig fravær og kan gi grunnlag for en reaksjon fra arbeidsgiver.
 
Dersom det er praktiske spørsmål til hvordan dette skal gjennomføres i din bedrift må du gjerne ta kontakt.
 
 
 

 Kristian Voie  Danielsen

 Partner

 

 Tlf.: 21 95 80 03
 Mobil: 980 50 370
 epost: kvd@hulaas.no

   

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk