Felles foreldreansvar ved samlivsbrudd

 

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født.


Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål ” som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet”. Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.


Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep. Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre forelderen senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær.   


Det skal mye til før man fratar en forelder foreldreansvaret. I praksis er det særlig der barnet er blitt utsatt for overgrep fra en av foreldrene at domstolen fradømmer en forelder del i forelderansvaret. Når det er sagt er det åpenbart slik at det også vil kunne være andre årsaker som kan føre til at man fradømmes foreldreansvaret. Typiske eksempel vil være der den ene forelder nekter å samarbeide til det beste for barnet. I forhold til foreldreansvaret vil dette kunne dreie seg om å motsette seg samtykke til adekvat behandling eller å nekte å medvirke til å utstede pass der dette naturlig bør aksepteres.


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til barnefordeling, samvær og foreldreansvar.

 

  

Karianne Hulaas Ekstrøm

Partner

 

Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 40 23 48 67
epost: khe@hulaas.no

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk