Fast eiendom

 

Hulaas leverer komplette juridiske tjenester innenfor alle aspekter ved kjøp, salg, utvikling og forvaltning av næringseiendom. Videre håndterer vi alle problemstillinger knyttet til private eiendommer.  Vår kompetanse omfatter hele spekteret fra det tradisjonelle fast eiendoms rettsforhold som nabotvister, kjøp og salg av både nyoppførte og brukte boliger, inngåelse og reforhandling av leiekontrakter, og etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter til skatterettslige og selskapsrettslige aspekter ved syndikering og finansiering av eiendomstransaksjoner. Vi bistår i betydelig grad ved oppkjøp og omstrukturering av eiendomsselskaper og –porteføljer. I tillegg gjennomfører vi oppdrag som oppgjørsmegler og innehar de nødvendige forsikringer for å kunne stå som ansvarlig megler ved overføring av fast eiendom. Vi kan også tilby eierskifteforsikring gjennom Protector.

 
Som typiske saksfelt nevnes:
 
•    Nabotvister
•    Kjøp og salg av nyoppført fast eiendom og eldre boliger etter avhendingslova
•    Klagesaker mot kommune og Fylkesmann
•    Inngåelse og reforhandling av leiekontrakter, herunder fravikelse
•    Servitutter
•    Oppgjørshåndtering 
•    Meglerrådgivning 
•    Forhandlinger og utforming av kjøpekontrakter og skjøter
•    Finansiering og sikkerhet 
•    Selskapsgjennomgang/ juridisk due diligence 
•    Syndikering 
•    Konsesjonssøknader 
•    Etablering sameier/borettslag 
•    Utbyggingsavtaler 
•    Ekspropriasjon og skjønn
•    Tomtefeste 

 

 
Våre fagansvarlige innen fast eiendom er:


 

Stine Beate

Hjorth
Partner

Tlf.: 69 24 38 62
Mobil: 913 97 304


Epost: sbh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03


Mobil: 980 50 370


 


Advokatfirmaet Hulaas og Advokat Stine Beate Hjorth har løpende samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund om juridisk medlemsrådgivning. Medlemmer får juridisk rådgivning på gode medlemsvilkår. 
LES MER

 

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrik Gernersgt. 11, 1530 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Grenseveien 97 a
Pb. 6488 Etterstad, 0606 Oslo
Tlf. 21 95 80 00
 Søk
Nyheter
 

Landbruksunntaket i tomtefesteloven

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel om begrensningene i festers rett til innløsning av festetomter som tilhører landbrukseiendomer. LES MER

 

Innløsning av festetomter

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel der hun svarer på vanlige spørsmål vi får om innløsning av festetomter. LES MER

 

Hulaas vant frem i sak om manglende sjøutsikt

Stine Beate Hjorth representerte fem boligeiere som fremmet krav om prisavslag som følge av at boligene de kjøpte ikke hadde den sjøutsikten som var lovet i prospekter og annonser. LES MER

 

Stine Beate Hjorth holder foredrag om tomtefeste
Huseiernes Landsforbund har huseierdagen 26. oktober med foredrag av Stine Beate Hjorth om tomtefeste. Møt opp og få gode tips om håndtering av tomtefesteforhold. LES MER

 

Tomtefeste – frist for "engangsløft"
Reglene om tomtefeste regulerer avtaler om leie av tomter til boliger og fritidseiendommer og er dermed viktig for mange. Mange bortfestere har sittet på gjerdet i påvente av nye reguleringsbestemmelser. For enkelte festeforhold løper fristen for å kreve oppregulering ved "engangsløft" ut 1. januar 2018.

 

Hva kan du bygge uten byggetillatelse?
I 2015 skjedde det store endringer i plan- og bygningsloven som åpnet for bygging av for eksempel garasjer uten krav om byggetillatelse. Advokat Stine Beate Hjorth har skrevet en artikkel som gir god oversikt over gjeldende regler.
LES MER
 

Nye krav til teknisk tilstandsanalyse ved salg av bolig
Skal du pusse opp eller selge bolig? Da kan det være lurt å vite hvilke nye krav som stiles til den tekniske tilstandsanalysen ved salg av boliger. 
LES MER
 
Tomtefeste i Strasbourg
Grunneierne vant over tomtefesterne i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
LES MER
 
Boligkjøpere har maks tre måneder på seg
Høyesterett har avsagt dom vedrørende reklamasjonsfristen ved kjøp av fast eiendom. 
LES MER