Prisavslag på grunn av manglende sjøutsikt

 

Advokat Stine Beate Hjorth representerte fem boligkjøpere som fremsatte krav om prisavslag på grunn av manglende sjøutsikt de var lovet i salgsprospektene og annonser.

 

Kjøperne vant frem i tingretten. Etter anke fra selger vant de også frem i lagmannsretten, og fikk medhold i et samlet prisavslagskrav på kr. 1 750 000,-.

 

Moss Avis har omtalt saken 22. november 2017. Les artikkelen her

 

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er publisert på Lovdata her

 

Stine Beate Hjorth håndterer jevnlig saker om krav etter avhendingsloven ved feil og mangler på bolig. Hun er også fast advokat for Huseiernes Landsforbund, og er fagansvarlig for fast eiendoms rettsforhold i Hulaas.

 

 
Stine Beate Hjorth
Partner
 
Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 913 97 304
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk