Granskning
Hulaas har omfattende erfaring med å bistå bade private og offentlige i deres virksomhet, herunder granskinger og andre undersøkelser av mulige straffbare eller kritikkverdige forhold.
 
Med vår strafferettslige kompetanse tilbyr vi også tjenester innen antikorrupsjon, mislighetsrevisjon og avdekking av økonomisk kriminalitet. Granskning innebærer ofte arbeidsrettslige aspekter. Hulaas har arbeidsrett som et av sine kjerneområder, og har høy kompetanse på feltet.
 
Et granskningsoppdrag vil ofte innebære analyser samt bearbeiding og presentasjon av fakta der andre profesjoner er bedre egnet enn advokater. Hulaas har et bredt etablert nettverk av samarbeidspartnere – revisorer, PR-byrå for mediehåndtering, aktuarer, it-konsulenter, psykologer, “fact finders m.v.” - som bistår og supplerer vår kompetanse in-house.
  
Vi anvender anerkjent granskingsmetodikk med systematisk gjennomgang, herunder:
 
•   Bakgrunnsundersøkelse av involverte personer og selskaper
•   Bevissikring
•   Intervjuer av involverte
•   Gjennomgang og analyse av regnskap
•   Rapportering
 
Bistand med arbeidsrettslig og strafferettslig oppfølging i forbindelse med granskningsoppdrag kan følges opp av advokater med spesialitet innenfor disse feltene.
 
Kontakt våre fagansvarlige advokater innen granskning: 
  
Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 0
0
Mobil: 980 50 370


  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

 

Granskning etter aksjelovens regler
Aksjonærer har i utgangspunktet en begrenset innsynsrett i selskapets saker. Advokat Jonas Dale har skrevet artikkel om aksjonærenes rett til å kreve granskning av selskapet etter aksjeloven § 5-25. LES MER