Kontrakts- og anskaffelsesrett

 

Hulaas bistår jevnlig med rådgivning innen kontraktsrett på diverse forretningsområder og offentlige anskaffelser. Våre klienter på området er privatpersoner og bedrifter i alle størrelser. Vi bistår i alle faser av kontraktsforholdet, fra utarbeidelse av kontrakter i alle størrelser, fortolkning av inngåtte kontrakter og spørsmål om kontraktsbrudd, ugyldighet og misligholdssanksjoner.

Hulaas har også jevnlig prosessoppdrag på fagfeltet. Våre advokater har i tillegg omfattende erfaring med offentlige anskaffelser, herunder behandling av klagesaker for KOFA både på oppdragsgiver- og tilbydersiden.

Vi holder jevnlig foredrag og kurs innen kontraktsutforming innen forskjellige fagfelter.

 

 

Ta gjerne kontakt med våre fagansvarlige advokater på området:

 

 

 

Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
Jonas
Dale
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 90 65 41 55


Epost:jda@hulaas.no

  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

 

Gir det fortsatt mening å klage til KOFA?

Endringer i anskaffelsesreglene og statistikkene for KOFA-saker er avgjørende for når klage til KOFA kan være veien å gå. LES MER


Signeringsforbehold ved avtaleinngåelse

Hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder formkrav ved inngåelse av avtaler. Høyesterett avsa dom i februar 2014 der de kom til at avtale likevel ikke var inngått, da den ene parten hadde tatt signeringsforbehold. LES MER