Nye krav til teknisk tilstandsanalyse ved salg av bolig

 

Skal du pusse opp eller selge bolig? Da kan det være lurt å vite hvilke nye krav som stilles til den tekniske tilstandsanalysen ved salg av boliger.
 
Norsk Standard har nå lansert NS 3600 som angir at det ved salg av boliger skal foreligge en vesentlig bedre tilstandsanalyse av boligen, en boligtilstandsrapport. Denne boligtilstandsrapporten skal beskrive hva som skal undersøkes når det gjelder el.sikkerhet, brannsikkerhet, geologiske forhold, byggtekniske forhold, våtrom, skjevheter på gulv, drenering, radon mm. Den skal inneholde fem tilstandsnivåer med hver sin farge slik at det skal være enkelt å se hvilken tilstand de enkelte elementene i boligen er i.
 
Ikke glem å få dokumentasjon fra håndverkerne på det arbeidet som er gjort. Et nyoppusset bad uten papirer vil gi en lav tilstandsgrad og selger vil ikke få igjen oppusningskostnadene ved et salg. Det vil være viktig å få dokumentasjon på det firmaet som utfører arbeidet og på at de håndverkere som faktisk gjør jobber innehar den nødvendige kompetansen. Videre bør det kunne dokumenteres hvilke materialer som er benyttet, særlig gjelder dette bad der materialene må være godkjent av Sintef. Ta vare på kvitteringer og ta bilder underveis i byggeprosessen. Ved oppussing av kjøkken, bad eller installering av varmeanlegg bør man be om å få DVD-instruks, det vil si dokumentasjon av hva slags utstyr som er brukt, en bruksanvisning for hvordan man skal drifte utstyr og anlegg og informasjon om vedlikehold. Ved endringer på det elektriske anlegget skal man få en samsvarserklæring.
 

Standarden er foreslått å gjelde allerede fra 1. januar 2015, men er ikke lovpålagt så langt. Målet er at økte krav til den tekniske tilstandsanalysen ved salg av boliger skal redusere konfliktnivået ved salg av boliger og være en trygghet både for kjøper og selger.

 
 
Stine Beate Hjorth
Partner
 
Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 913 97 304
 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk