Prosedyre og tvisteløsning

 

Advokatene i Hulaas tilbyr juridisk rådgivning i forbindelse med alle typer tvister i forretningsverdenen. Hulaas har et solid miljø og bred erfaring innenfor prosedyre.Våre advokater har betydelig erfaring med behandling av tvister for domstolene og andre tvisteløsende organer. 
 
Prosedyrekompetanse sammenholdt med firmaets øvrige advokaters særlige fagkompetanse gir en optimal kombinasjon av fagkunnskap med prosedyreerfaring i den enkelte sak.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

 

Høyesterett vil prøve drosjeløyvesaken i Oslo

Den 11. og 12. mars 2014 behandler Høyesterett spørsmålet om gyldigheten av tilbakekallsvedtakene i drosjeløyvesaken i Oslo. Advokat Anders Christensen bistår to av drosjeeierne i saken. LES MER