Restrukturering og insolvens

 

Restrukturering og insolvens har vært og er et bærende element i Advokatfirmaet Hulaas AS virksomhet. Mange av firmaets advokater har lang erfaring som bostyrere i konkursbo. Vi har erfaring fra omfattende konkursbo og har rutiner for å håndtere bo med fordringsmasse over 100 millioner og stort antall kreditorer.

 

Vår erfaring som bostyrere gir oss også et svært godt utgangspunkt for å bistå selskaper i økonomiske vanskeligheter. For klienter har vi bistått i en rekke restruktureringer og akkorder, så vel rettslige som utenrettslige. Vår erfaring er at det lønner seg å søke bistand tidlig før situasjonen går for langt.

 

Vi har også bistått i flere saker om styreansvar både på vegne av konkursbo og styrerepresentanter.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS håndterer til en hver tid en rekke konkursbo. Mer opplysninger om de bo vi har under behandling finnes under fanen "konkursbo".

 


Våre fagansvarlige innen insolvens og restrukturering er:

 
Stine Beate

Hjorth
Partner

Tlf.: 69 24 38 62 
Mobil: 913 97 304


Epost: sbh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03


Mobil: 980 50 370

 

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

Advokatfirmaet Hulaas i Dagens Næringsliv
Advokat Kristian Voie Danielsen bistår klient i anledning medieomtalt konkursbegjæring. Saken er igjen omtalt i Dagens Næringsliv. LES MER
 

Inndriving av legalpant
Borgarting lagmannsrett har i en nylig avsagt dom slått fast det selvfølgelige, nemlig at det er tilstrekkelig at sikkerheten består på konkurstidspunktet for at boet kan kreve pantet innbetalt og at legalpantet kan kreves med det fulle beløp LES MER
 

Aksjeloven kan ikke påberopes av enkeltforfølgende kreditorer

I en ny dom fra Eidsiva lagmannsrett slår lagmannsretten fast at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan påberope seg ugyldighet ved transaksjoner mellom selskapet og dets nærstående. LES MER