Aksjeloven § 3-8 kan ikke påberopes av enkeltforfølgende kreditorer

 

I en ny dom fra Eidsiva Lagmannsrett (LE-2011-203858) slår lagmannsretten fast at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan påberope seg ugyldighet ved transaksjoner mellom selskapet og dets nærstående som ikke er behandlet i generalforsamling og for øvrig følger de krav som aksjeloven § 3-8 oppstiller.

 

Transaksjoner mellom et selskap og dets aksjonærer eller andre nærstående skal som hovedregel behandles i generalforsamling og ytelsenes verdi skal bekreftes av revisor. Dersom prosedyren ikke er fulgt skal ytelsene tilbakeføres.

 

Bestemmelsen har til hensikt å sørge for at transaksjoner mellom selskapet og nærstående ikke brukes til å tappe selskapet for midler. Det som slås fast ved dommen er at det kun er selskapet og eventuelt dets konkursbo som kan påberope seg ugyldighet etter bestemmelsen.

 

For enkeltforfølgende kreditorer som mener debitor er tappet for midler gjennom transaksjoner med nærstående betyr dette at man bør vurdere å begjære konkurs slik at boet kan kreve ytelsene tilbakeført.

 

 

 Kristian Voie  Danielsen

 Partner

 

 Tlf.: 21 95 80 03
 Mobil: 980 50 370
 epost: kvd@hulaas.no

   
   

 

  

Advokatfirmaet Hulaas AS kan bistå deg dersom du er kreditor og ønsker å få vurdert om transaksjoner på kreditorsiden er i samsvar med gjeldende regelverk. Dersom du ønsker å gjøre transaksjoner mot nærstående kan vi hjelpe til med å sørge for at dette skjer i samsvar med de regler som gjelder. Vi samarbeider også med revisorer som kan bistå med verdivurderinger. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk