Frist for fravalg av revisor – regnskapsåret 2016
Skrevet av advokat Anders Christensen, 8. november 2016.
 
Enkelte aksjeselskaper kan fritt velge bort revisor. De mest relevante vilkårene er at selskapet har:
 
·      driftsinntektene som er lavere enn 5 millioner kroner
·      en balansesum som er lavere enn 20 millioner kroner
·      gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre
 
Det finnes også andre unntak, som for eksempel for morselskap i konsern. Dersom selskapet ønsker å velge bort revisor, med virkning for regnskapsåret 2016, må dette være registrert i Brønnøysundregistrene innen 31. desember 2016. For at registreringen skal foretas innen denne fristen, må fravalg om revisjon være meldt til Foretaksregisteret innen 10. desember 2016.
 
Selskapet må i stiftelsesdokumenter eller etterfølgende generalforsamling gi styret fullmakt til å bestemme at selskapets regnskap ikke skal revideres. Deretter må bortfall av revisjon vedtas av styret.
 
Advokatfirmaet Hulaas AS kan utarbeide nødvendige dokumenter. Vi kan også gi råd om ditt selskap til tross for valgfrihet bør benytte seg av muligheten om å unngå revisjon eller ikke.
 
 
For spørsmål kan advokat Anders Christensen kontaktes. 
 
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk