Skatterett

Hulaas kan tilby fullfaglig skatterettslig ekspertise ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, generasjonsskifter, restruktureringer, fusjoner og fisjoner, og ved tvister for nemnder og domstolene.

 

Med vår ekspertise innen andre fagområder har vi mulighet til å arbeide i team for å oppnå optimale og robuste løsninger for våre kunder.

 

Vi bistår bl.a. med:

 

•   Omorganiseringer og virksomhetsoverdragelse

•   Internasjonale skatteforhold

•   Personbeskatning

•   Arv og generasjonsskifte

•   Bokettersyn

•   Ligningsklager og prosessoppdrag

•   Skattekrim/straffeskatterett

 

 

Fagansvarlige for området skatt og avgift er:

  

Ta kontakt med våre fagansvarlige advokater innen skatterett:

  
Jonas Dale
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 90 65 41 55

Anders Christensen
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 988 20 500
 
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

 

Trenger du hjelp i en skattesak?
Vår skatterettsadvokat Anders Christensen bistår et stort antall klienter gjennom hele prosessen i vanlige og uvanlige saker om skatt. LES MER

 

Mange får bistand med Skattemeldingen for 2017
Vår skatterettsadvokat Anders Christensen bistår et stort antall klienter med vanlige og uvanlige spørsmål om skatt og utfylling av Skattemeldingen for 2017. Les mer om spørsmålene som kommer inn i artikkel fra Moss Avis. LES MER

 

Skatteutfordringer? Vi bistår med klargjøring av skattemeldingen
Skattemeldingen for inntektsåret 2017 ble sendt ut den 4. april. Fristen for innlevering er for lønnsmottakere og pensjonister den 30. april, og for næringsdrivende den 31. mai. Les mer om sjekkpunkter man bør gjennom før innsendingen her. LES MER

 

Endringer i ny skatteforvaltningslov - økt bruk av tvangsmulkt
Vår samarbeidsparter HCA Revisjon & Rådgivning AS har lagt ut artikkel vedrørende foreslåtte regler som vil innebære økt bruk av tvangsmulkt overfor selskaper som ikke oppfyller sine oppgaveplikter, som f. eks. selvangivelse. LES MER 

 

Tilståelsesrabatt i skattesaker?
De fleste er kjent med reglene om tilståelsesrabatt i straffesaker. Men hvilke regler gjelder for tilståelsesrabatt der en skattesak ikke ender i straffesak men i vedtak om tilleggsskatt? LES MER

 

Hva skal til for å ilegge tilleggsskatt?
Les vår artikkel om hvilke krav som stilles for at skattemyndighetene skal kunne ilegge tilleggsskatt. LES MER

 

HCA-konferansen 2015
HCA Revisjon & rådgivning inviterer til sin årlige konferanse 4. - 5. november på ærverdige Støtvig Hotell på Larkollen. Våre advokater er blant foredragsholderne som skal bidra med faglig påfyll innen skatterett og kjøp og salg av virksomheter. Invitasjon til konferansen er lagt ut her: LES MER

 

Advokat Anders Christensen representerer ambassadeansatte
I sak der 12 polititopper fikk henlagt sine skattesaker representerer Christensen ambassadeansatte der spørsmål om likebehandling står i fokus. LES MER PÅ TV2.NO 

 
Glemt å levere selvangivelsen?
Merk deg at klageretten går tapt når du leverer den for sent. LES MER
 
Restskatt
Husk at renter kan unngås ved å betale tilleggsforskudd innen 2. juni 2014. LES MER