Tid for selvangivelse

 

Vår skatterettsavdeling bistår privatpersoner og næringsdrivende med spørsmål relatert til selvangivelsen.
 
Innleveringsfrist for selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister er 30. april, mens den for næringsdrivende er 31. mai.
 
Et lite skattetriks for pensjonister som er gift, er at man kan få lavere skatt dersom man tilpasser kapitalinntekter og fradrag mellom ektefellene. Denne typen inntekter og utgifter kan fritt flyttes mellom ektefellene, og får effekt for skattefradraget for pensjonist med lav inntekt. Det maksimale skattefradraget er kr. 30.300,-.
 
Andre kjente løsninger er eksempelvis denne:
 

 

 
 
 
 
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk