Trenger du hjelp i en skattesak?

Av advokat Anders Christensen, 17. august 2018 
 
De som blir innblandet i større skattesaker, opplever dette ofte som en langvarig prosess. Skattesaken starter oftest med et bokettersyn fra skattemyndighetene. Deretter kommer det et vedtak, med påfølgende innkreving fra innkrevingsmyndighetene. I tillegg må skattemyndighetene foreta et veivalg dersom det er grunnlag for straff for unndragelsene. 
 
Våre skatteadvokater i Advokatfirmaet Hulaas bistår skattytere gjennom hele prosessen, fra skattesakens start til slutt. Dette være seg ved å vurdere foreliggende bokettersynsrapport, varsel om endringen av likningen, samt klager og søksmål over skattekontorets vedtak.
 
Veivalget til skattemyndighetene relatert til straff, er enten å vedta tilleggsskatt i forbindelse med vedtaket, eller å avvente dette og anmelde det påståtte skattesvik til politiet. Den videre straff blir da avklart av retten.
 
 
Vi bistår som forsvarer dersom skattemyndighetene velger anmeldelse til politiet, for skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri eller regnskapsovertredelser. Våre advokater som arbeider med skatterett har over 15 års erfaring med skattesaker, og har prosedert flere store saker for domstolene. 
 
Vi bistår også ifht. innkrevingsmyndighetene, eksempelvis skatteoppkrever og kemner. Dette både for søknader om betalingsavtaler eller ettergivelse, samt ved imøtegåelse av konkursbegjæringer.
 
 
about://Portals/0/_MG_5286.jpg
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk