Tvangsfullbyrdelse - asset recovery & asset enforcement

 

Både privatpersoner og selskaper opplever problemer med å inndrive pengekrav, det være seg låneforpliktelser, husleiebetaling eller vanlige fakturakrav. Inkasso og tvangsfullbyrdelse er et konstant voksende rettsområde.
 
Advokat Johan Rysst Heilmann har tidligere arbeidet 5 år hos Namsfogden i Oslo. Han har bred erfaring på fagfeltet, med arbeid bl.a. innen inkasso- og utleggssaker, tvangssalg og gjeldsordningssaker. Han er også jevnlig oppnevnt av Moss tingrett som rettslig medhjelper ved gjennomføring av tvangssalg. 
 
Advokatfirmaet Hulaas AS har bred erfaring innen fagfeltet restrukturering og insolvens, og har solid erfaring med prosessene og dynamikken i disse sakene. Vi har også god erfaring med sikring og innkreving av pengekrav over landegrensene, gjennom vårt internasjonale advokatnettverk Cicero.
 

Ta kontakt med våre fagpersoner innen tvangsfullbyrdelse:

 


Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03

Mobil: 980 50 370

 
Johan
Rysst Heilmann
Advokat

Tlf.: 69 24 38 61
Mobil: 924 30 638


Epost: jrh@hulaas.no
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter

 

Foreslår økt adgang til elektronisk kommunikasjon

Tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven oppstiller krav til skriftlighet gjennom papirdokumentasjon på flere områder. Justis- og beredskapsdepartementet har nå ute på høring forslag om at det åpnes for økt bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med inkasso og tvangsfullbyrdelse. LES MER

 

Når fordringen er ferskvare

Hvordan kan og bør du gå frem for å sikre deg best mulig dekning for dine usikrede fordringer? Advokatfullmektig Heilmann gir deg svarene du trenger i denne artikkelen. LES MER

 

Tvangssalg av Ibiza 26

Advokatfulmektig Heilmann er oppnevnt av Moss tingrett som rettslig medhjelper og gjennomfører tvangssalg av Ibiza Daycruiser 26.

LES MER