Hulaas har ansatt ny advokat
 
Advokatfirmaet Hulaas AS ønsker advokat Anne-Berit Økland Lystad velkommen som ny advokat ved mossekontoret. Advokat Lystad ble Master of Law i 2008. Hun kommer fra Deloitte Advokatfirma der hun har arbeidet som advokat med fast eiendom som arbeidsfelt. Før dette har hun arbeidet i Opplysningsvesenets fond og skattetaten der hun opparbeidet seg bred erfaring innen tomtefeste og skatt/merverdiavgift. 
 
Som advokat i Advokatfirmaet Hulaas vil Lystad arbeide innenfor de fleste av våre forretningsjuridiske fagområder men med hovedvekt på konkurs, fast eiendom og skatterett.
 
 
  

Anne-Berit Økland Lystad
Advokat

E-post: abl@hulaas.no
Tlf: 69 24 38 53 (dir.) Mobil: 450 20 821

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk