Advokatfirmaet Hulaas AS har kontorer i Oslo og Moss. Pr. 2016 er vi syv advokater og en advokatfullmektig, fordelt likt på de to kontorene.

Vi har lang historikk som tjenesteyter innen de forretningsjuridiske områder. Firmaet springer ut av det tidligere advokatfirmaet Koren, Hulaas & Storm, som ble etablert i Moss i 1974.

Advokatene Karianne Hulaas Ekstrøm, Kristian Voie Danielsen og Vegard Langeland Hagen overtok virksomheten i Advokatfirmaet Hulaas med virkning fra 1. januar 2010. Fra 1.1.2014 kom også advokatene Stine Beate Hjorth, Anders Christensen og Jonas Dale inn på partnersiden i firmaet.

Tre av firmaets advokater er faste bostyrere for Moss tingrett. Foruten arbeidsrett omfatter våre spesialfelter blant annet kontraktsrett, fast eiendom, skatterett, selskapsrett, offentlige anskaffelser og arv/familie. Vi yter bred forretningsjuridisk bistand til små og store bedrifter.

 

Våre standardbetingelser, timepriser og advokatetiske retningslinjer er gjort tilgjengelig her.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk