Advokatfirmaet Hulaas AS har kontorer i Oslo og Moss. Kontoret i Moss er beliggende i Møllebyen, Henrich Gerners gate 11. Kontoret i Oslo er beliggende ved Solli plass, Henrik Ibsensgate 60 C. 

Firmaet består av ti ansatte, hvorav syv advokater og en advokatfullmektig.

Vi har lang historikk som tjenesteyter innen de forretningsjuridiske områder. Firmaet springer ut av det tidligere advokatfirmaet Koren, Hulaas & Storm, som ble etablert i Moss i 1974. I tillegg til advokatene Kristian Voie Danielsen og Vegard Langeland som overtok virksomheten fra 1. januar 2010, består firmaet på partnersiden av advokatene Stine Beate Hjorth, Anders Christensen og Jonas Dale som kom inn som partnere i firmaet fra 1. januar 2014.

To av firmaets advokater er faste bostyrere for Moss tingrett. Foruten arbeidsrett omfatter våre spesialfelter blant annet kontraktsrett, fast eiendom, skatterett, selskapsrett, offentlige anskaffelser og arv/familie. Vi yter bred forretningsjuridisk bistand til små og store bedrifter.


Våre standardbetingelser, timepriser og advokatetiske retningslinjer er gjort tilgjengelig her.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk