Standardbetingelser for utførelse av advokatoppdrag

 

Ved oppstart av oppdrag skal det utarbeides oppdragsbekreftelse som blant annet beskriver hva oppdraget omfatter, ansvarlig advokat for oppdraget og våre økonomiske betingelser, herunder timepriser.

 

Pr. 1.1.2017 er våre standard timepriser som følger:

 

For næringsklienter

Timepris eks. mva.

Timepris inkl. mva.

Partner

2 000 – 3 000

2 500 – 3 750

Advokat

1 700 – 2 400

2 125 – 3 000

Advokatfullmektig

1 500 – 2 000

1 875 – 2 500

Advokatassistent/sekretær

950 – 1 050

1 188 – 1 313

 

 

 

For privatpersoner

Timepris eks. mva.

Timepris inkl. mva.

Partner

1 900 – 2 600

2 375 - 3 250

Advokat

1 600 – 2 300

2 000 – 2 875

Advokatfullmektig

1 500 – 1 800

     1 875 – 2 250

Advokatassistent/sekretær

950 – 1 050

1 188 – 1 313

 

 

 

 

Våre standardbetingelser følger vedlagt oppdragsbekreftelsen. Alle oppdrag skal utføres i henhold til Regler for god advokatskikk, som er tilgjengelig på Lovdata.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk