Profesjonell juridisk bistand
 
Advokatfirmaet Hulaas AS leverer tjenester både til næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige. Vi har lang erfaring i å bistå våre klienter, både i og utenfor rettssalen.


 
Vi bestreber oss på å levere juridiske tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på å oppnå det beste resultatet for klienten. Vårt mål er at vi gjennom faglig styrke og godt håndverk skal finne den beste løsningen for klienten på lang sikt.


 
Vi har kontorer i Oslo og Moss, og våre kunder er både bedrifter og privatpersoner i hele Norge.


 

Fra 2013 har Advokatfirmaet Hulaas vært medlem av det internasjonale advokatnettverket Cicero. Gjennom Cicero har vi opparbeidet oss det kontaktnettverket og samarbeidet som trengs for å kunne gi våre klienter den beste advokatbistanden også internasjonalt.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk

NYHETER

Tomtefeste – frist for "engangsløft"
Reglene om tomtefeste regulerer avtaler om leie av tomter til boliger og fritidseiendommer og er dermed viktig for mange. Mange bortfestere har sittet på gjerdet i påvente av nye reguleringsbestemmelser. For enkelte festeforhold løper fristen for å kreve oppregulering ved "engangsløft" ut 1. januar 2018.

 

Hulaas har ansatt ny advokat
Advokatfirmaet Hulaas ønsker Anne-Berit Økland-Lystad velkommen som ny advokat ved vårt mossekontor. Hun vil særlig styrke vår kompetanse innen fast eiendom og skatt/merverdiavgift. LES MER

 

Cicero nyhetsbrev høsten 2016
Advokatfirmaet Hulaas er medlem av advokatnettverket Cicero, som i år hadde konferanser i New York og Madrid. Medlemskapet gir oss et unikt innblikk i forretningslivet og advokatarbeid i andre land, og setter oss i stand til å ivareta våre klienters interesser på tvers av landegrensene. Cicero har utgitt nyhetsbrev for høsten 2016 der advokat Kristian Voie Danielsen har skrevet artikkel. LES MER

 

Frist for fravalg av revisor - virkning for regnskapsåret 2016
Hvilke selskaper kan og bør gjennomføre fravalg av revisor? Advokatene i Hulaas bistår jevnlig selskaper med vurderinger rundt dette og praktisk gjennomføring av fravalg. LES MER

 

Endringer i ny skatteforvaltningslov - økt bruk av tvangsmulkt
Vår samarbeidsparter HCA Revisjon & Rådgivning AS har lagt ut artikkel vedrørende foreslåtte regler som vil innebære økt bruk av tvangsmulkt overfor selskaper som ikke oppfyller sine oppgaveplikter, som f. eks. selvangivelse. LES MER 

 

Foreslår økt adgang til elektronisk kommunikasjon
Tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven oppstiller krav til skriftlighet gjennom papirdokumentasjon på flere områder. Justis- og beredskapsdepartementet har nå ute på høring forslag om at det åpnes for økt bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med inkasso og tvangsfullbyrdelse. LES MER

 

 

NYHETSARKIV - ELDRE NYHETER

LES MER