Arbeidsrettslige utfordringer under coronaepidemien

Arbeidsrettslige utfordringer under coronaepidemien

Skrevet:

Les denne artikkelen for oppdatering om arbeidsgiveres juridiske utfordringer som følge av Corona-epidemien.

Coronaviruset har medført at flere arbeidsgivere står ovenfor økonomiske utfordringer både med tanke på redusert reisevirksomhet til fareområder, karantener eller bare generell risiko og frykt for smitte. Dette gjør at bedrifter står i fare for å måtte nedbemanne, eller i alle fall, permittere ansatte. Man opplever også utfordringer i forhold til ansattes sykemeldinger i forbindelse med viruset.

Permittering
Adgangen til permittering er ikke lovhjemlet, men har vokst frem som generell arbeidsrettslig sedvanerett, basert på bestemmelsene i Hovedavtalen LO-NHO. Permittering er et alternativ til oppsigelse, og kan brukes der driftsproblemene er av midlertidig karakter. Det må, som i oppsigelsestilfellene, foreligge saklig grunn. Klassiske eksempler er midlertidige driftsinnskrenkninger eller driftsstans, ordremangel, omstilling eller andre grunner som gjør at bedriften helt eller delvis må innstille virksomheten. Reduksjoner og stans av virksomhet som følge av Corona-epidemien vil gjennomgående utgjøre grunnlag for permitteringer. Enighet med de ansatte om grunnlaget for permittering bør dokumenteres, da dette gjennomgående legges til grunn av NAV for søknader om dagpenger.Permitteringer grunnet Corona-epidemien skal varsles 2 dager før iverksettelsen. Permittering bør vanligvis drøftes med tillitsvalgte, men drøftelsesplikten er ikke vidtrekkende der man eksempelvis pålegges stenging av virksomheten eller andre restriksjoner på driften.Arbeidsgiver må vanligvis betale den permitterte lønn de første 15 dagene i permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden). Som del av Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med Corona er arbeidsgiverperioden redusert til 2 dager.

I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene før dagpengene starter å løpe, og kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.

NAV skal varsles om permitteringer.

Karantener
I utgangspunktet må man både som arbeidstaker og arbeidsgiver forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger og UDs reiseråd. Om man er smittet og syk er reglene greie, da blir man sykemeldt som normalt og den alminnelige arbeidsgiverperioden gjelder.

Regjeringen har nå blant annet pålagt karantene for de som har hatt opphold i utlandet utenfor Norden med hjemkomst 27. februar eller senere. 

Hva så med arbeidsforholdet til de som blir rammet? Hvem tar regningen for fraværene som følge av pålagt karantene?Gjeldende retningslinjer er at man har rett til sykepenger dersom man blir pålagt karantene. Hjemmelen for karantene finner man i smittevernloven § 4-2 og retten til sykepenger følger da av folketrygdloven § 8-4. Øvrige vilkår for sykepenger være oppfylt, og arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidsoppgavene for arbeidstaker. Et aktuelt tilretteleggingstiltak kan være å organisere mulighetene for hjemmekontor. P.t. er det ikke gjort endringer i arbeidsgiverperioden. Regningen for opptil 16 dagers fravær under hjemmekarantene pga Corona ligger inntil videre hos arbeidsgiverne. Dette betyr at regningen for pålagt hjemmekarantene for arbeidere som ikke kan arbeide fra hjemmekontor foreløpig sendes til selvstendige/frilansere og arbeidsgiverne. Andre land, eksempelvis England, har allerede redusert arbeidsgiverperioden for sykepenger. Dette burde vært innført i Norge også da man innførte karantene.

Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykepenger. Dette virker svært lite gjennomtenkt. Arbeidsgivere bør i disse tilfellene vurdere å åpne for hjemmekontor der det er mulig.Dersom en arbeidstaker av ren frykt for å bli smittet blir hjemme, vil dette være ulegitimert fravær og brudd på arbeidsplikten. Man har da ingen rett på sykemelding. Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakeren å komme på jobb.Hvor hensiktsmessig det vil være kan være en annen sak.For en arbeidsgiver vil det ofte være et godt alternativ å forsøke å tilrettelegge for hjemmekontor der dette er mulig. Man vil da kunne beholde arbeidskraften, slippe å betale for karantenetiden uten arbeidsplikt, samt unngå store omveltninger i bedriften og fare for permitteringer.

Ferier
Arbeidsgiver bestemmer i utgangspunktet når arbeidstakerne skal få avvikle ferie. I forhold til Corona-epidemien har mange allerede avtalt påskeferie og foretatt bestillinger og betalt for reise- og hotellopphold lang tid i forveien. Dersom ferieavviklingen kan skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, kan arbeidsgiver kreve at ferien utsettes. Arbeidstaker har da som utgangspunkt krav på erstatning for merkostnadene utsettelsen skaper. 

Som utgangspunkt kan det også kreves at arbeidstaker gjennomfører ferien på en slik måte at man er arbeidsfør og fit for fight når ferien er avviklet. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker ikke reiser til områder med særlig smitterisiko eller i strid med gjeldende anbefalinger fra FHI/UD.

Oppdaterte regelverk 
Siden artikkelen ble skrevet er det vedtatt en rekke lov og forskriftsendringer for arbeidsforhold, som permitteringsregler, sykepenger og omsorgspenger, m.m. Lovdata har publisert en oversikt over endringene her:

https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

Kontakt oss
Vi har flere advokater med lang erfaring fra å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi har også nødvendige maler og prosessbeskrivelser for permitteringer. Vi er tilgjengelige og hjelper deg gjerne med gjennomføringen. Om man opplever utfordringer knyttet til dette temaet eller har andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Advokatfirmaet Hulaas AS

Kontakt

Postadresse til alle avdelinger:
Postboks 193, 1501 Moss

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
LinkedIn

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00

Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50

Besøksadresse:
Henrich Gernersgt. 11
1530 Moss

Avdeling Askim

Telefon 69 02 13 00

Besøksadresse:
Vangsveien 10
1814 Askim

Avdeling Ski

Telefon 62 00 08 87

Besøksadresse:
Industriveien 3 A
1424 Ski