Coronaviruset og force majeure

Coronaviruset og force majeure

Oppmerksomheten rundt coronaviruset og de beskyttelsestiltak som iverksettes er antageligvis mer utfordrende enn selve viruset. Vi har mottatt en rekke henvendelser fra klienter som spør om konsekvensene for deres avtaler der oppfyllelse vanskeliggjøres eller blir helt umulig som følge av de beskyttelsestiltak som iverksettes. Vi gir her noen korte svar. Har du flere spørsmål, så må du gjerne ta kontakt. 

Spørsmålet om hvorvidt kontraktsparten kan kreve utsettelse på levering av sin ytelse, eller ikke levere, er et spørsmål om det foreligger s.k «Force Majeure» og om hvordan kontrakten regulerer dette. 

Forskjellige typer kontrakter har forskjellige måter å regulere dette på. Som eksempel har man i standardkontrakten for entreprise NS8405 følgende måte å regulere kontrakten på:

Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser.

 

Man finner også tilsvarende regulering i kjøpsloven, der regelen om kontrollansvar fritar selger for ansvar der:

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden  eller å unngå eller overvinne følgene av.  


Felles for begge reguleringer og de fleste avtalebestemmelser om force majeure er at det må foreligge oppfyllelseshindringer utenfor partenes kontroll. I de tilfeller der vareflyten stanser som følge av de kontrolltiltak som settes i verk grunnet coronaviruset vil man som hovedregel ha krav på fristutsettelse. 

Som hovedregel vil det som regel også kreves for at man skal oppnå en fristutsettelse og unngå å komme i mislighold at man ikke kan overvinne følgene av stansen, f.eks gjennom kjøp fra andre underleverandører, som ikke er påvirket i like stor grad. 

Hvorvidt oppfyllelsesvansken gir rett til fristutsettelse, ekstra vederlag eller anledning til å gå fra kontrakten, vil avhengige av reguleringen i kontrakten. 

Vi anbefaler alle som har større kontrakter under utførelse eller på beddingen å gjennomgå bestemmelsene rundt force majeure slik at man er forberedt på eventuelle utfordringer som måtte oppstå. 

Vi bistår gjerne nye og gamle klienter med å se gjennom deres avtaler. 

Kristian Voie Danielsen

Kristian Voie Danielsen

Advokat | Partner

Advokatfirmaet Hulaas AS

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss

Kontakt

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Linkedin