Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Etter arbeidsmiljøloven § 10-1 første ledd utgjør arbeidstiden den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det helt klare utgangspunkt i norsk rett har vært at reisetid til og fra arbeidsplassen ikke skal regnes som arbeidstid, jf. Kårstø-dommen, og at arbeidstaker dermed ikke har krav på lønn for tiden som medgår til oppmøte og retur.

Mange arbeidstakere arbeider uten fast oppmøtested. De starter og avslutter for eksempel arbeidsdagen med reising til og fra kunder. Spørsmålet om arbeidstakerne i slike tilfeller har krav på lønn for reisetid har vært til vurdering i en rekke instanser og utvalg den senere tid, herunder behandling i EU-domstolen (Tyco), EFTA-domstolen, norske domstoler og arbeidstidsutvalget. På bakgrunn av de nye sakene som har kommet opp er grensen mellom arbeidstid og reisetid i større grad uavklart enn tidligere.

Sakene som er behandlet av EU- og EFTA-domstolen er svært konkrete, og det er ikke endelig avklart hvilken betydning de vil få for norsk rett. En lagmannsrettssak om temaet er nå anket til Høyesterett, og er sluppet inn til ankebehandling. Før vi får en avklaring i Høyesterett er det viktig at arbeidsgivere foretar en konkret juridisk vurdering av om reisetiden skal anses som arbeidstid i hver enkelt sak, og hvordan man bør sikre seg mot overraskende lønnskostnader etter krav om lønn for reisetid.

Ina Saue Oddenes

Ina Saue Oddenes

Advokat
Vegard Langeland Hagen

Vegard Langeland Hagen

Advokat | Partner

Advokatfirmaet Hulaas AS

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss

Kontakt

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Linkedin