Fremtidsfullmakt – viktig forsikring for næringsdrivende

Fremtidsfullmakt – viktig forsikring for næringsdrivende

Skrevet:

Driver du et selskap hvor du selv har rollen som styreleder og daglig leder og selv eier alle aksjer bør det avklares hvem som skal overta ansvaret for driften dersom du blir ute av stand til det selv. I en slik situasjon er bedriften veldig sårbar. Det samme gjelder dersom du driver virksomheten i enkeltpersonforetak eller såkalt NUF. Du kan sikre raskere videre drift ved en fremtidsfullmakt.

I en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta ivareta dine interesser og ta avgjørelser på dine vegne dersom du er ute av stand til det selv, for eksempel på grunn av demens eller annen sykdom. Dette gjelder både personlige og økonomiske interesser.

Vi anbefaler alle å opprette fremtidsfullmakt. Det er imidlertid særlig viktig for deg som driver næringsvirksomhet.

I en situasjon hvor det ikke er opprettet fremtidsfullmakt og du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser vil fylkesmannen fatte vedtak om vergemål og oppnevne en verge som skal gjøre dette. Vergen skal da avgjøre, med samtykke fra fylkesmannen, hvorvidt driften skal fortsette eller avvikles.  En slik prosess tar tid. Vår erfaring er at slike oppnevnte verger heller ikke har kompetanse innen den næringsvirksomhet som er drevet og derfor har liten mulighet til å fatte riktige beslutninger. Dette kan medføre at verdier for deg og eventuelt dine arvinger forvitrer og tapes. 

Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer man selv hvem som skal ta beslutninger og ivareta ens egne interesser dersom man kommer i en slik situasjon. Man kan også regulere hvilke avgjørelser fullmektigen skal ha anledning til å ta. Man kan innta i en fremtidsfullmakt at drift av næringsvirksomhet skal fortsette, og gi anvisninger på hvordan driften skal skje i fremtiden. På denne måten sikrer man at både selskapet og de ansatte blir ivaretatt.

Viktige oppgaver for en fullmektig vil være å sørge for at igangværende oppdrag ferdigstilles og faktureres, at de avtaler selskapet har inngått oppfylles, og å sikre at det utbetales lønn til de ansatte.

Dersom det er ønskelig kan man også bestemme at driften skal avvikles, og hvordan slik avvikling skal skje.

For den som driver næringsvirksomhet kan det være praktisk å innrette seg slik at man oppnevner mer enn en fullmektig, man kan for eksempel ha en som skal ivareta fullmaktsgivers personlige forhold og en som skal ivareta fullmaktsgivers økonomiske interesser, herunder interesser knyttet til drift av næringsvirksomhet.

Dersom du har behov for bistand til å opprette en fremtidsfullmakt, ta kontakt med Advokatfirmaet Hulaas AS.

Advokatfirmaet Hulaas AS

Kontakt

Postadresse til alle avdelinger:
Postboks 193, 1501 Moss

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
LinkedIn

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00

Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50

Besøksadresse:
Henrich Gernersgt. 11
1530 Moss

Avdeling Askim

Telefon 69 02 13 00

Besøksadresse:
Vangsveien 10
1814 Askim

Avdeling Ski

Telefon 62 00 08 87

Besøksadresse:
Industriveien 3 A
1424 Ski