Stå på lønnskravene!

Stå på lønnskravene!

Skrevet:

Det har vært mye oppmerksomhet rundt det varslede raset av konkurser som ikke har kommet. Det har vært svært lite oppmerksomhet knyttet til konsekvenser dette kan få for ansatte i konkurstruede virksomheter.

Når en virksomhet går konkurs blir de ansatte sagt opp. Lønnskrav dekkes da fra NAV lønnsgaranti, hvis det ikke er midler i boet. Dette gjelder blant annet krav på utestående lønn, krav på lønn i oppsigelsestid og opptjente feriepenger. For å få dekket kravet fra NAV lønnsgaranti kan ikke kravet ha forfalt mer enn 12 måneder før åpning av konkurs. For feriepenger dekkes feriepenger opptjent samme år som konkursen og året før.

Dette betyr at dersom man mangler lønn som arbeidsgiver skulle ha betalt i mars 2020 og arbeidsgiver ikke er begjært konkurs er det risiko for at disse pengene nå tapes, da kravet ved en senere konkurs vil ligge for langt tilbake til å dekkes av NAV lønnsgaranti. Feriepenger som ble opptjent i 2019 og som skulle ha vært utbetalt sommeren 2020 ligger allerede for langt tilbake til å dekkes av NAV lønnsgaranti. 

For ansatte som ikke har fått utbetalt lønn i slike tilfeller er det viktig å ikke sitte passiv slik at kravet tapes. Ansatte som ikke har fått utbetalt lønn kan begjære arbeidsgiver konkurs. Ansatte som på denne måten begjærer konkurs er fritatt for å betale gebyr til retten. Ansatte kan videre få dekket via konkursboet eller NAV lønnsgaranti kostnader til juridisk bistand i forbindelse med begjæring om konkurs.

For å begjære arbeidsgiver konkurs er det visse formelle regler som må følges. Den ansatte må sende arbeidsgiver krav om betaling, med en frist for betaling. Dette kan gjerne sendes arbeidsgiver rekommandert. Når denne fristen utløper må man skrive et konkursvarsel, som skal forkynnes for arbeidsgiver. Når dette er gjennomført og fristene utløpt uten at arbeidsgiver har betalt skyldig lønn kan man sende begjæring om konkurs til tingretten. Dette må sendes retten innen to uker etter at fristen som ble satt i konkursvarselet utløper.

Det er ikke hyggelig å begjære arbeidsgiver konkurs, men det er viktig at ansatte er klar over at lønnskrav går tapt dersom det går for lang tid. Det kan være hensiktsmessig med juridisk bistand i prosessen, for å sikre at de formelle krav overholdes. Kostnader til slik bistand vil man kunne få dekket fra konkursboet eller gjennom lønnsgarantiordningen.

Advokatfirmaet Hulaas AS

Kontakt

Postadresse til alle avdelinger:
Postboks 193, 1501 Moss

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
LinkedIn

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00

Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50

Besøksadresse:
Henrich Gernersgt. 11
1530 Moss

Avdeling Askim

Telefon 69 02 13 00

Besøksadresse:
Vangsveien 10
1814 Askim

Avdeling Ski

Telefon 62 00 08 87

Besøksadresse:
Industriveien 3 A
1424 Ski